Essays about: "why study management"

Showing result 1 - 5 of 725 essays containing the words why study management.

 1. 1. Knowledge Management in Global Consultancy Firms: A Case Study of CGI

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sebastian Eidhall; Marc Bucher; [2019-08-08]
  Keywords : Knowledge Management in MNC Multinational Corporation ; Knowledge Management Systems; Knowledge Sharing; Consultancy Company;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. A study of diffusion of Augmented Reality in the Swedish construction industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Mijatovic; [2019-07-09]
  Keywords : AR; augmented reality; construction industry; diffusion study; diffusion of innovations;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. What’s the point of the collection point? - A case study in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Viktor Albihn; Pierre Larsson; [2019-07-02]
  Keywords : CDP; ; Point Allocation; City Logistics; Parcel delivery; collection and delivery point; ; Last-mile delivery;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE

 5. 5. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE