Essays about: "why study management"

Showing result 6 - 10 of 935 essays containing the words why study management.

 1. 6. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Andersson; [2022]
  Keywords : Sovjetiska parker; landskapsarkitektur i Sovjetunionen; politisk landskapsarkitektur;

  Abstract : This paper aim to discuss the relation between the landscape architecture in parks and the politics and ideology of the Soviet union. Firstly, a background about the landscape architecture and architecture history of Russia is given, together with some important styles and expressions particularly connected to that time. READ MORE

 2. 7. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Keywords : Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Abstract : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. READ MORE

 3. 8. Market Intelligence within Software Procurement

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : Sofia Frändberg; Alina Liljeäng; [2022]
  Keywords : Market Intelligence; Software Markets; Software Procurement; Information Processing Theory; Information Requirements.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Abstract : With the dawn of the digital era, software solutions are becoming of increasingly strategic importance for corporations, and due to the complexity of the products and the huge lock-in effects which they often give rise to, software-procurement is growing into a critical activity. However, due to the phenomena of information overload, finding and making use of the right information when making strategic decisions is becoming increasingly difficult, resulting in the need for organizations to overlook their information processing capacities in order to ensure the quality of such selections. READ MORE

 4. 9. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 5. 10. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Anna Eriksson; Sanna Gudmundsson; [2022]
  Keywords : klimatförändringar; återplantering; lövskogsbruk;

  Abstract : Lövskogarna var för 200 – 300 år sedan överexploaterade i södra Sverige och förekommer idag främst i mindre och fragmenterade områden. Efterfrågan på barrsågtimmer från industrierna steg och på de tidigare lövbevuxna markerna planterades istället gran och tall. READ MORE