Essays about: "wild boar"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the words wild boar.

 1. 1. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Engvall; [2022]
  Keywords : artificial feeding; baiting; establishment; rooting; diversity; species richness;

  Abstract : Wild boar (Sus scrofa) is an ungulate species that is increasing in Europe and Sweden, and with that causing conflicts and problems in agriculture. Wild boar are omnivores and are often rooting in the ground to find food items. READ MORE

 2. 2. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annie Frisk Brunzell; [2021]
  Keywords : Afrikansk svinpest; ASF; fokusgruppsdiskussion; FGD; förebyggande; jägare; rapportering; vildsvin; övervakning;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. READ MORE

 3. 3. The road and landscape features affecting the occurrence of ungulate-vehicle hotspots in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Bwalya Chibwe; [2021]
  Keywords : ungulate-vehicle collisions; landscape analysis; hotspots; moose; roe deer; fallow deer; reindeer; wild boar;

  Abstract : European ungulate populations are increasing both in number and distributional range, resulting in more ungulate-vehicle collisions (UVC). These UVC cause socio-economic losses and are a growing problem in Sweden. Since 2010, drivers in Sweden are legally obliged to report UVC-accidents to the police. READ MORE

 4. 4. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Måns Holmqvist; [2021]
  Keywords : mellangrödor; viltskador; höstsådda grödor; cover crops; game damage; winter crops;

  Abstract : Viltskadorna har blivit ett allt större problem för det svenska lantbruket i takt med att viltstammarna ökar. Att minska viltstammarna genom ökad avskjutning framförs som den snabbaste och effektivaste lösningen. Men det framförs också att viltfodret behöver öka i landskapet då de stora skadorna delvis beror på låg fodertillgång. READ MORE

 5. 5. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Oscar Wennborg; [2021]
  Keywords : wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Abstract : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. READ MORE