Essays about: "wilderness"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word wilderness.

 1. 1. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE

 2. 2. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Almqvist; [2021]
  Keywords : urban vildmark; vild natur; bevarande; gestaltning;

  Abstract : Den urbana vildmarken finns i och runtom våra städer. Till följd av det förtätningsideal som råder inom modern stadsutveckling så riskerar dessa områden att försvinna till förmån för fler bostäder och andra former av urban grönska. READ MORE

 3. 3. The Wild and the Beautiful : Aetiology and awareness in the aesthetics of nature

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för estetik

  Author : Una Thorlaksdottir; [2021]
  Keywords : Nature; aesthetics; beauty; wilderness; environmental aesthetics; environmental ethics; Natur; estetik; skönhet; vildmark; miljöestetik; miljöetik;

  Abstract : In this paper I argue that aesthetic appreciation of nature should be reflective and based on respect for nature. I believe first-hand experience is crucial and that nature can be aesthetically experienced freely in a multi-sensory way. READ MORE

 4. 4. DESIGN THINKING AND SUSTAINABLE INNOVATION: A CASE STUDY ON THE HUSKY SLEDGING BUSINESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Cristina Demuro; [2021]
  Keywords : sustainable innovation; design thinking; husky sledging business;

  Abstract : Mushers, sledges, and husky teams run through Lapland for approximately 5000 years already to move goods, travel, and even military purposes. Nowadays, the mushing tradition has entered the local culture and evolved into a professional vocation for numerous entrepreneurs. READ MORE

 5. 5. Debating the ‘wild’ : What the Oostvaardersplassen can tell us about Dutch constructions of nature

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Meghan Buurmans; [2021]
  Keywords : The Oostvaardersplassen; Construction of nature; Nature management; Intervention; Culling; Grazers; Wilderness; Bird reserve;

  Abstract : This thesis discusses key conflicts in the Oostvaardersplassen. These conflicts include the contestation of the Oostvaardersplassen as wilderness, the debate on grazer mortality, and the debate on culling. Through Actor Network Theory, the actors involved in the Oostvaardersplassen are discussed. READ MORE