Essays about: "wildlife connectivity"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words wildlife connectivity.

 1. 1. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2019]
  Keywords : Gröna tak; biologisk mångfald; konnektivitet; artdiversitet;

  Abstract : Tak är en begränsande växtplats med hög sol och vind exponering, torka och grunt substratdjup. Klimatet gör direkt och indirekt genom den begränsade mängd växtarter som kan överleva på taken att gröna tak inte kan vara ett habitat för alla arter. READ MORE

 2. 2. How do African ElephantsUtilize the Landscape DuringWet Season? : A Habitat Connectivity Analysis for Sioma Ngwezi Landscape in Zambia

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Doubt Chibeya; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : How environmental factors influence distribution and persistence of African elephants(Loxodonta africana) is pertinent to policy makers and managers to formulate balanced plansfor different landuse types (i.e. wildlife management, forestry). READ MORE

 3. 3. Migration routes, stopover sites and home range sizes of Taiga Bean Geese (Anser fabalis fabalis) breeding in northern Sweden and central Norway tracked by GPS tags

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Jorina Boer; [2019]
  Keywords : Taiga Bean Goose; Anser fabalis fabalis; migration; GPS; stopovers; home range;

  Abstract : The Taiga Bean Goose (Anser fabalis fabalis) has shown a recent decrease in population size. For geese breeding in central Scandinavia, the delineation between different subpopu-lations is not entirely clear and more detailed knowledge regarding migratory routes is still lacking. READ MORE

 4. 4. Viltpassager deras utformning, funktion och hur de nyttjas av djur

  University essay from SLU/Other

  Author : Hanna Åberg; [2019]
  Keywords : viltpassager; vilt; ekologi; ; viltbroar; viltolyckor; konnektivitet;

  Abstract : Infrastrukturer så som bilvägar, tågbanor och elledningar breder ut sig över landskapet och kan vara svåra för vilda djur att korsa. När vilt försöker korsa vägen riskerar de att stöta samman med fordonen på vägen. Viltolyckor kan leda till att både människor och vilt skadas eller avlider. READ MORE

 5. 5. Pedigree reconstruction reveals large scale movement patterns and population dynamics of wolverines (Gulo gulo) across Fennoscandia

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Stephanie Higgins; [2019]
  Keywords : wolverine; pedigree; dispersal; genomics; connectivity;

  Abstract : Dispersal is a biological imperative for many species, facilitating gene flow and influencing population dynamics. Modern landscapes are increasingly fragmented, leaving species that rely on dispersal trapped in ever shrinking areas. READ MORE