Essays about: "wildlife extinction"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words wildlife extinction.

 1. 1. Kolmården - an emerging development actor? : A qualitative case study of employees perspectives about Kolmården as a potential development actor

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Eric Karlsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Society is facing major challenges with an ongoing mass extinction of more than one million species worldwide caused by the destruction of ecological systems, deforestation, habitat loss, the increase of invasive species, climate change, illegal wildlife tracking, poaching and poverty. Challenges in which zoos worldwide contribute with important educational programs, innovative research and conservation strategies to ease the negative impact on local communities within developing countries. READ MORE

 2. 2. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Mattsson; [2019]
  Keywords : afrikansk elefant; bevarande; skogsskövling; konflikt elefant-människa; tjuvjakt;

  Abstract : Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. Det finns två olika varianter: afrikansk stäppelefant (Loxodonta africana) och afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis). De afrikanska elefanterna är grundpelare i ekosystem genom att bland annat visa vägen till vatten och mat för både djur och människor. READ MORE

 3. 3. Beavers and environmental flow : the contribution of beaver dams to flood and drought prevention

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Wali Uz Zaman; [2019]
  Keywords : beaver dam; beaver pond; environmental flow; flood; drought; GIS;

  Abstract : Before they were driven to near extinction, beavers populated the smaller rivers in Europe, Asia and North America. They are ecosystem engineers, since their dam building activities have a cascading effect on biogeochemistry, hydrology, ecosystem structure as well as biodiversity of the affected and surrounding area. READ MORE

 4. 4. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johan Öhrmalm; [2019]
  Keywords : massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Abstract : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE