Essays about: "windthrow"

Found 5 essays containing the word windthrow.

 1. 1. Vind- och snöskador på beståndsnivå hos contortatall jämfört inhemska trädslag : contortans framtida produktion

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Måns Näsman; Tobias Österberg; [2015]
  Keywords : beståndsskada; contorta; inhemska trädslag; exoter; risk;

  Abstract : Skador relaterade till vind och snö orsakar årligen kostnader för det svenska skogsbruket på ca 500 miljoner SEK. Destruktiva vindar uppträder slumpmässigt och är svåra att förutspå medan risken för snöskador är lättare att prognosticera utifrån ståndorten. READ MORE

 2. 2. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hampus Ekskär; [2015]
  Keywords : gallringsuppföljning; gallring; inventeringsmetoder;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the conditions of SCA Skog AB's thinned forests. A number of sites located in Västerbotten and Ångermanland were examined by using laser scanning to see the status of the forests after thinning. The study also investigates how well field surveys and laser scan figures are consistent. READ MORE

 3. 3. Jordart och markfuktighets inverkan på trädets stabilitet under stormen Hilde 2013

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oscar Jakobsson; Anton Larsson; [2015]
  Keywords : stormskador; markegenskaper; skogsskötsel; stormfällning; storm damage; soil properties; forest management; windthrow;

  Abstract : Storm är den absolut vanligaste skadeorsaken på skog. Det handlar om höga värden för skogsägare samt för samhället. Forskningen inom området har ökat sedan 60-talet men ännu finns kunskapsluckor inom området. Målet med denna studie var att förstå hur markens egenskaper påverkar ett skogsbestånds känslighet för storm. READ MORE

 4. 4. Vindfällning, tillväxt och plantuppslag i en 13-årig granskärm i Medelpad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Tomas Tjernell; [2007]
  Keywords : skärmträd; vindfällning; plantuppslag; lövuppslag; tillväxt;

  Abstract : The interest for alternative forest regeneration methods increased significantly during the 1990´s after 50 years dominance of the clear-cutting system (Holgén & Hånell 2000). One reason for this was that clear-cutting was being more and more questioned by different envi-ronmental organizations and because the forest sector for economical reasons wanted to find cheaper ways to regenerate forests. READ MORE

 5. 5. Fortsatt gran eller självföryngrad björk efter stormfällning? : en ekonomisk analys

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Olof Hansson; [2002]
  Keywords : stormfällning; gran vs björk; ekonomisk analys; picea abies; betula sp;

  Abstract : The southern part of Sweden, Skåne, is frequently exposed to storms causing great damage to Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands. A storm during the winter 1999/2000 raised the attention of the problem. READ MORE