Essays about: "women are better than men"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words women are better than men.

 1. 1. The impact of social cognitive career factors on Swedish technology field students – a comparative study.

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Izabela Cierechowicz; Vera Iliescu; [2022]
  Keywords : Social Cognitive Career Theory; Self-efficacy; Interest; Outcome Expectations; Gender;

  Abstract : Technology field industry is lacking a presence of women as in most cases, men have the control on the top management positions. The problem is well-known globally. The gender mixed teams tend to perform better as different ways of thinking allow them to make better business decisions. READ MORE

 2. 2. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Carl Hansson; [2022]
  Keywords : arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; enkätundersökning; inspektioner; kommunal livsmedelsinspektör; trygghetskänsla; utsatthet och våld;

  Abstract : I Sverige ser man en ökad trend av stress och antalen hot som personer utsätts för. Hot och stress är något som många kan bli utsatta för idag, inom olika yrken och yrkesroller. Kommunala livsmedelsinspektörer är ett sådant yrke där hot och stress kan förekomma. READ MORE

 3. 3. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Keywords : norm; jämställhet; minoritet;

  Abstract : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). READ MORE

 4. 4. The Role of Gender and Childcare Responsibility on the Impact of Covid-19 on Employment - A Comparative Study by Gender Equality Index Across EU27 Countries

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Jessica Mancuso; [2021]
  Keywords : Covid-19 Female Employment Childcare Gender-Equality; Business and Economics;

  Abstract : Research on employment and Covid-19 has shown that women across the world have shouldered many negative socioeconomic consequences of the current global pandemic. This study looks at the relationship between gender, having children, and living with a partner, and the likelihood of losing employment or experiencing a decrease in paid working hours during the first wave of Covid-19 in the EU27 countries. READ MORE

 5. 5. What Hinders & Supports the Formation & Upholding of Gender Diverse Teams? : An Exploratory Case Study Researching New Venture Teams in a Swedish Incubator

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Erica Damsten; Lee Hasselgren; [2021]
  Keywords : Gender Diversity; Team Formation; Team Upholding; New Venture Teams; Incubator; Entrepreneurship ;

  Abstract : The entrepreneurial team plays a crucial part in the new venture’s growth and success. This notion is present among many investors as they often choose to bet on the “jockey” (i.e. the team) instead of on the “horse” (i. READ MORE