Essays about: "wood procurement"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words wood procurement.

 1. 1. Möjlighet för längre stocklängder i svenskt skogsbruk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Kihlgren; Elin Persson; [2018]
  Keywords : virkesmätning; aptering; stamskador; postning;

  Abstract : Det tunga manuella skogsarbetet som utfördes förr gjorde det nödvändigt att ta ut korta stockar. Trots den tekniska utvecklingen är de vanligaste stocklängderna inte längre än 5,5 meter idag. Teknikutveckling har lett till sågverk med datortomografi som underlättar val av postning. READ MORE

 2. 2. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Philip Hallström; Gustav Nylander; [2018]
  Keywords : cost analysis; FLIS4.0; logging residues; NLC Storuman; woodchips;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka kostnaderna per producerad enhet (kr/TTv) och tågtransportbehovet för olika drivningssystem av flis för NLC Storuman. I dagsläget nyttjar terminalen en mobil flis men på senare tid har det diskuterats hur systemet står sig jämte andra system för flisning och transport av flisad GROT. READ MORE

 3. 3. Evaluation of the increased pre-harvest forecasting precision of sawlog supply by use of historical harvester data and wood properties models : a case study on Scots pine in northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sara Holappa Jonsson; [2018]
  Keywords : forecasting; wood characteristics; imputation; value chain; wood procurement; heartwood diameter; big data;

  Abstract : Nordic wood procurement is customer-oriented and involves real-time steering of the procurement according to products and markets. The development of better products and increased process efficiency is important for industrial customers. READ MORE

 4. 4. Analys av den totala logistikkostnaden för olika råvaruförsörjningsstrategier till Tunadals sågverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jonas Larsson; [2018]
  Keywords : virkesförsörjning; effektivitet; transporter; rundvirke;

  Abstract : I värdekedjan från avlägg i skog till levererad volym vid Tunadals sågverk finns i huvudsak tre olika aktörer inblandade, SCA Skog AB, Åkerierna samt SCA Timber AB. Aktörernas huvudsakliga och gemensamma uppgift är att se till att råvaruför-sörjningen av Tunadals sågverk sker på ett så effektivt och kostnadssnålt sätt som möjligt. READ MORE

 5. 5. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Mellström; [2017]
  Keywords : flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Abstract : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. READ MORE