Essays about: "woody"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word woody.

 1. 1. Saproxylic beetles in Populus tremula fauna depots - how do you construct the best depot?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Simon Selberg; [2019]
  Keywords : aspen; populus; tremula; saproxylic; beetle; fauna; depot; species; richness; abundance; diversity; cwd; course; woody; debris; forest; asp; populus; tremula; vedlevande; skalbagge; fauna; depå; art; mångfald; diversitet; död; ved; cwd; skog;

  Abstract : The biodiversity of saproxylic organisms and in the case of this study, saproxylic beetles, is dependent on the amount and quality of course woody debris (CWD) in the environment. Over the past decades the quantity of CWD in Swedish forests has increased, yet the quality has decreased, forests are managed and exploited, and old-growth forests are rarer. READ MORE

 2. 2. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Isak Vahlström; [2019]
  Keywords : biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Abstract : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. READ MORE

 3. 3. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jeff Ranara; [2019]
  Keywords : Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Abstract : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. READ MORE

 4. 4. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Sandsjö; [2019]
  Keywords : gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Abstract : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. READ MORE

 5. 5. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Hellbom; [2019]
  Keywords : skuggtolerans; härdighet; urban miljö; förtätning; gatuträd; SLU;

  Abstract : When large parts of Umeå burned down in 1888, birches were planted along the city's streets to prevent the spread of fires and even today there are many birches planted in the city. That is why Umeå is also known as the city of birches. Today, a densification process is under way in Umeå, which will affect the light supply in certain places. READ MORE