Essays about: "x-ray."

Showing result 1 - 5 of 493 essays containing the word x-ray..

 1. 1. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter.

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. READ MORE

 2. 2. Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions: Synthesis, Characterization and Applications as Solar Cells on the Nanoscale

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Edward Dellamary; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Novel solar cells are being synthesized from sustainable, non-toxic, and economic materials. All metal oxide semiconductors are one such class of these materials. READ MORE

 3. 3. Do Clay Minerals affect the thickener operationin Chuquicamata mine, Calama, Chile?

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Chris Soto; [2020]
  Keywords : Mine; clay minerals; mineral processing;

  Abstract : Chuquicamata mine mineralogy has been studied performing both X-Ray Diffraction (XRD) and X-RayFluorescence (XRF) to determine whether there is any influence in the thickener operations. Thetargeted minerals were the clay group because of their detrimental effect on mining operations asmodify the rheology of the suspensions. READ MORE

 4. 4. Electrolytic Cleaning of Silver Threads -Effects of Electrolytes on the Condition of Silk

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Karin Hindborg; [2019-06-19]
  Keywords : Silver threads; silk; cleaning; reduction; local electrolysis; the Pleco;

  Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:20.... READ MORE

 5. 5. EB-PBF additive manufacturing of Alloy 718 : Effect of shot peening on surface characteristics and high temperature corrosion performance

  University essay from Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Author : Venkataramanan Mohandass; [2019]
  Keywords : Alloy 718; additive manufacturing; electron beam-powder bed fusion; surface engineering; shot peening; high temperature corrosion;

  Abstract : There is an upsurge of research interest on Alloy 718 additively manufactured (AM) by electron beam powder bed fusion (EB-PBF) technique in aero and land-based gas turbine engines. However, the surface quality of the manufactured components has always been a major challenge. READ MORE