Essays about: "yrkeserfarenhet"

Found 4 essays containing the word yrkeserfarenhet.

 1. 1. Kommunikation kring avlivning som behandlingsalternativ : legitimerade djursjukskötares upplevelser

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hilda Hamilton; Rebecka Nilsson; [2019]
  Keywords : avlivning; kommunikation; compliance; djursjukskötare; utbildning;

  Abstract : Kommunikationen med djurägare kring avlivning påverkar djurägarens compliance med den rekommenderade behandlingen, vilket gör det särskilt viktigt att kommunikationen kring behandlingen fungerar i fall som involverar djurskyddsaspekter. Inom yrket djursjukskötare finns en skyldighet att sätta djurets välmående och djurskyddsaspekter i första hand vilket kräver en god kommunikativ förmåga kring dessa ämnen. READ MORE

 2. 2. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 3. 3. Attityder kring följsamhetsproblematik vid handskanvändning : en intervjustudie med leg. djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellinor Widegren; [2017]
  Keywords : attityder; handskar; handskanvändning; följsamhet; utbildning; legitimerad djursjukskötare; stress; arbetsplatskultur;

  Abstract : I Sverige befinner sig djursjukskötaryrket i nuläget i en unik situation där personer inom samma yrkeskategori; legitimerade djursjukskötare, har helt olika utbildning. Studien ämnar undersöka befintliga attityder gällande handskanvändning samt tidigare uppmärksammad följsamhetsproblematik, hos legitimerade djursjukskötare. READ MORE

 4. 4. Oral Corrective Feedback in the Chinese EFL Classroom : Methods employed by teachers to give feedback to their students

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Author : Bob Fungula; [2013]
  Keywords : Feedback; error correction; Chinese EFL teachers; Bob Fungula;

  Abstract : This is an empirical study based on English as a foreign language (EFL) teachers' experiences. The study is on Chinese EFL teachers’ usage of different oral corrective feedback (OCF) types as well as their own beliefs as to what strategies they make use of most frequently and what they do to improve their own OCF. READ MORE