Essays about: "ytareal"

Found 1 essay containing the word ytareal.

  1. 1. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Josefine Askfelt; [2018]
    Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

    Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE