Essays about: "yterosion"

Found 2 essays containing the word yterosion.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 2. 2. Markpackning : påverkan på markens fysikaliska egenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Robert Ekholm; [2016]
  Keywords : jordbearbetning; markpackning; markfysik;

  Abstract : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. READ MORE