Essays about: "zero-rating"

Found 4 essays containing the word zero-rating.

 1. 1. Net Neutrality - Exploring views of internet stakeholders in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Author : Thomas Olsson; Mikkel Wulff; [2016]
  Keywords : end-to-end principle; net neutrality; network neutrality; open internet; Sweden; zero-rating; Technology and Engineering;

  Abstract : The purpose of this thesis is to examine the views of internet stakeholders in Sweden, from the perspective of net neutrality. There does not exist one single definition of the principle, which makes defining net neutrality in the context of this thesis important. READ MORE

 2. 2. Net Neutrality Implications for Internet Actors in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Uma Nikam; [2016]
  Keywords : Net Neutrality; Business models; Machine to Machine M2M service; Video streaming service; Quality of Experience QoE ; Nätneutralitet; affärsmodeller; maskin till maskin M2M tjänster; videostreamingtjänster; Kvalitet på Erfarenhet QoE ;

  Abstract : A telecom industry is constantly looking for new ways to generate revenues by offering new and innovative services. Segmentation of customers by offering premium services to premium customers is a one way which has immense potential of revenue generation. READ MORE

 3. 3. Missing Trader Fraud in the EU

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Oscar Jakobsson; [2013]
  Keywords : Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

  Abstract : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. READ MORE

 4. 4. Carousel Fraud

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Louise Nordenhök; [2009]
  Keywords : Skatterätt; Law and Political Science;

  Abstract : Since the abolition of fiscal frontiers in the EU in 1993, intra-Community supplies of goods between taxable persons are exempt from Value Added Tax (henceforth VAT) in the Member State of origin. Instead, the goods are taxed in the Member State of destination at the rate and condition in force in that Member State. READ MORE