Essays about: "zirconia"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word zirconia.

 1. 1. Bond strength between zirconia restoration and titanium abutment after recementation, with different surface treatments.

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Amanda Cervenka; Hanna Ekdahl; [2020]
  Keywords : bond strength; recementation; surface treatment; titanium abutment; zirconia;

  Abstract : SAMMANFATTNING Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur olika ytbehandlingar på titandistanser inför recementering påverkar bindningsstyrkan hos konstruktionen. Material och metod 30 provkroppar bestående av zirkonia (Z-CAD HTL, Metoxit, Thayngen, Switzerland) adhesivt cementerade (Panavia™ V5, Kuraray Noritake, Tokyo, Japan) till titandistanser (Elos Accurate® Hybrid Base, Elos Medtech, Timmersdala, Sweden) delades in i tre grupper med 10 provkroppar i varje grupp: kontrollgrupp (C), sandblästrade med aluminiumoxid (AA) och skrapningsgrupp (S). READ MORE

 2. 2. Fracture Strength and Fracture Mode of Monolithic Multi-layered Zirconia Fixed Dental Prostheses with Different Nesting Strategies – An in vitro study

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Rasha Amawi; Nada Heidari; [2020]
  Keywords : All-ceramic restorations; Multi-layered zirconia; Nesting strategy; Y-TZP; Zirconia;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur effekten av CAD-strategin för placering av treledsbroar i de flerskiktade zirkoniablocken påverkar brotthållfastheten samt frakturmönstret hos broarna. Material och metod: Trettio treledsbroar framställdes och delades in i tre grupper (n=10) beroende på de olika positionerna av CAD-figurerna i de flerskiktade zirkoniablocken. READ MORE

 3. 3. The influence of two different types of cement on the amount of remaining cement excess after cementation of cement-retained implant zirconia crowns. -An in vitro study

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Jazmin Hidalgo; Desirée Baghernejad; [2020]
  Keywords : cement excess; Ceramir; dental cements; implants; zinc phosphate;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra mängden kvarvarande cementöverskott efter cementering av implantatstödda zirkoniakronor med två olika typer av cement, zinkfosfat och Ceramir. Material och metod: Totalt cementerades 10 zirkoniakronor med zinkfosfat och 10 kronor med Ceramir, på 20 implantatdistanser. READ MORE

 4. 4. Bond strength of zirconia- or polymer-based copings cemented on implant-supported titanium bases

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Lisa Hua; Oddbratt Eliann; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna in-vitro-studie var att utvärdera bindningsstyrkan mellan zirkonia eller polymerbaserade överkonstruktioner cementerade på implantatstödda titanbasar med olika adhesiva cementsystem samt utvärdera om förbehandling (sandblästring) av polymerbaserade konstruktioner förbättrar bindningsstyrkan. Nollhypotesen är att oberoende av materialval, förbehandling och de olika adhesiva cementsystemen som används kommer det inte att påverka bindningsstyrkan. READ MORE

 5. 5. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Keywords : Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Abstract : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. READ MORE