Essays about: "zoonoses"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word zoonoses.

 1. 1. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elsa Holmström; [2023]
  Keywords : canines; zoonoses; vaccine prevention; vaccine preferences;

  Abstract : Rabies is a fatal viral disease causing around 59,000 deaths each year worldwide. Out of all deaths, 95% occur in Africa and Asia. In Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) rabies is endemic with dogs being the main virus reservoir. All mammals can be infected by the rabies virus but up to 99% of human rabies cases are transmitted by dogs. READ MORE

 2. 2. Antibodies in non-vaccinated dogs : a field study on rabies in dogs in Laos

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Mattsson; [2023]
  Keywords : Rabies; neglected zoonoses; serology; Laos; canines; ELISA;

  Abstract : Rabies is a viral, zoonotic disease caused by a rhabdovirus. Most rabies cases occur in wild animals such as bats, foxes, raccoons, and skunks, however, any mammal can get the infection. 99% of all human cases are caused by bites from rabid dogs. Vaccination of dogs is the most effective way to prevent rabies in people. READ MORE

 3. 3. Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot : en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Andrén Lagerwall; [2022]
  Keywords : One Health; One Health European Joint Programme; livsmedelsburna zoonoser; framväxande hot; antimikrobiell resistens; folkhälsa; djurhälsa; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : OHEJP är ett EU-finansierat projekt som totalt 22 europeiska länder deltar i. Projektet startade 2018 och förväntas pågå under fem års tid. Projektet syftar till att skapa nya metoder och verktyg för att förbättra samarbetet mellan myndigheter inom sektorerna djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. READ MORE

 4. 4. Prevalence of the zoonotic diseases cysticercosis and trichinellosis among pigs in rural Cambodia : a cross-sectional study investigating prevalence and risk factors

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Söderberg; [2020]
  Keywords : pig; Cambodia; cysticercosis; trichinellosis; Taenia solium; Trichinella spiralis; ; seroprevalence;

  Abstract : Cysticercosis and trichinellosis are two parasitic zoonoses that are prevalent among pigs in Southeast Asia. The two diseases can cause serious illnesses in humans and human cysticercosis is a leading cause of death from food-borne diseases globally. READ MORE

 5. 5. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2019]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Abstract : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. READ MORE