Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. Detta gjordes genom att undersöka hur markmaterialen används i de tematiserade miljöerna Kaninlandet, Jukebox, Kållerado och Mechanica på nöjesparken Liseberg i Göteborg. Liseberg valdes eftersom det är en artificiell miljö med andra förutsättningar än stadens. Liseberg är en programmerad yta, det är tydligt vad besökarna ska göra på den specifika platsen, och jobbar medvetet med karaktärer och tematiseringar. Det syntes också i resultatet. Markmaterialet bidrar till en stor del av karaktären på Lisebergs barnområde Kaninlandet. Med variation i färger och former av sten och betongmaterial lyfts det lekfulla i miljön fram. Monotona betongplattor och asfalt förstärker inte Jukebox karaktär. Kållerado har en ganska enkel markläggning men lyckas ändå lyfta fram karaktären som finns på platsen, främst genom färger och textur i asfalten. Mechanica varvar funktionella material med estetiska, till exempel kullersten på ytor där besökaren inte ska vara.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)