De självkörande bilarnas påverkan på samhällsplaneringen

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Det här arbetet tar upp vad självkörande bilar kan ha för påverkan på samhällsplaneringen. Genom information från litterära och digitala studier har idéer, statistik och teorier sammanfattats för att hantera frågan. Den självkörande bilen visar sig i den här studien ha stora konsekvenser på allt från dimensionering av vägar och parkeringar till olycksrisker, hälsa, koldioxidutsläpp, energiförbrukning, ekonomi och stadsplanering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)