Implementation of standard cell library with low power consumption.

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Abstract:

I 0.18 µm CMOS process har ett standardcells bibliotek med låg effektförbrukning implementerats. Cellerna har konstruerats och simulerats i Cadence och ett layoutprogram. Vid simulering av heladderare och D-vippor har effektförbrukningen och tider mätts upp och jämförts med varandra. Matningsspänningen varierade mellan 1 V och 1.8 V. In 0.18 µm CMOS process has a standard cell library with low power consumption been implemented. The cells have been made and simulated in Cadence and a layout program. At the simulation of the full adders and the D flip flops the power consumption and time have been estimated and compared. The power supply voltage varied between 1 V and 1.8 V.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)