Administration automated : How to save time by automating administrative tasks

University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Author: Jip Koudijs; [2016]

Keywords: Automatisering; Script; Python; Fakturering.;

Abstract: Denna studie handlar om en implementering av standardisering och automatisering i mindre organisationer. Jag skapade ett skript i Python som upptäcker uppladdade kalkylblad i en mapp som i sin tur var kopplad till en molnbaserad lösning. När skriptet upptäcker kalkylbladen samlar den nödvändig information och importerar en mall av en faktura. Skriptet fyller efterhand mallen med tidigare samlad information och sparar det i en separat mapp. Det originella kalkylbladet arkiveras för framtida referenser. Resultatet av en bättre, standardiserad arbetsrutin och automatiserat fakturasystem resulterade i en tidsbesparing på över 60% och i samband med det nya systemet vi såg en minskning på 75% av incidenter orsakade av dokumentslarv och miss kommunikation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)