Augmented Reality Navigation Compared to 2D Based Navigation

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: I nästan tre decennier har GPS-koordinater och rutt-instruktioner visats i en top-down 2D-vy. Först i dedikerade navigationssystem, kommersiellt används för körning, till idag med GPS-system tillgängliga i våra smartphones. Det vanligaste sättet att idag visa GPS koordinater är fortfarande i någon form av 2D-vy som visar användaren var den är och vilka vägar / gator som ska tas. Detta har emellertid några problem som vi tror kan lösas med hjälp av Augmented Reality kombinerat med GPS. I denna uppsats beskrivs om och hur en Augmented Reality baserad navigerings vy kan göra det lättare för gående att navigera genom en stad jämfört med en 2D baserad navigering. För att svara på frågan presenterar denna studie en navigationsapplikation som kombinerar de två teknologierna GPS och Augmented Reality som sedan används i ett användartest. Resultaten från användartesterna och frågeformuläret visar att Augmented Reality-baserad navigering används bäst i scenarier där det finns många gator och det är svårt att berätta på en 2D-karta vilken gata du ska ta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)