IMPACT OF 4D MODELING ON CONSTRUCTION PLANNING PROCESS

University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)