Marginal discoloration in dental veneers - Depending on type of cement and removal technique of excess cement.

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka resistens mot marginala missfärgningar av en adhesivt cementerad keram till emalj beroende på typ av cement, teknik för avlägsnande av överskottscement och kombinationen av de två faktorerna. Metod: 60 extraherade tänder preparerades i emalj med en slipmaskin till en 90° vinkel. Sintrat IPS E-max CAD preparerades till 60 bitar med måtten 3x3x1mm. Glaskerambitarna cementerades med Variolink®Veneer, Variolink®II och Panavia™F 2.0 enligt bruksanvisning med en kraft på 5kg. Varje cementgrupp bestod av 20 provkroppar där cementöverskottet avlägsnades med putsning eller konventionell teknik. Detta ledde till totalt 6 grupper med 10 provkroppar i varje grupp. Provkropparna termocyklades i 5000 cyklar i destillerat vatten med temperaturen 5° C till 55° C, därefter placerades provkropparna 4 dagar i kaffe och 4 dagar i rött vin. Missfärgningsgraden av det marginala cementet avlästes i en blindad studie under mikroskop av två observatörer med signifikant klinisk erfarenhet inom dentala keramer. Resultat: Variolink®Veneer var det minst missfärgande cementet oberoende av avlägsningsteknik, men resultatet var inte statistiskt signifikant. Putsning visade bättre motstånd gällande missfärgning jämfört med konventionell teknik och detta resultat var statistiskt signifikant. Variolink®II tillsammans med putstekniken var det minst missfärgande kombinationerna. Signifikans: Inom de begränsningar en in vitro studie medför kan följande slutsats dras; den viktigaste parametern gällande resistens av marginal missfärgning är ej val av cement utan tekniken för avlägsning av överskottscement.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)