”Den är väldigt speciell. Du kanske vet?” : upplevelsen av konsten i Stockholms tunnelbana

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Uppsatsen avhandlar den konstnärliga utsmyckningen av Stockholms tunnelbana och undersöker dess funktion ur resenärernas perspektiv. Vilken betydelse konsten har och hur den påverkar människorna som befinner sig i rummen med konstnärlig utsmyckning. Nästintill alla av tunnelbanans 100 stationer har idag konstnärlig utsmyckning. I planeringen av att tillföra konst i tunnelbanan stod konstnärskåren som mest drivande i frågan. Motivet till utsmyckningen av stationerna var både estetiskt och ideologiskt. De ursprungliga tankarna cirkulerade kring konstens möjlighet att forma och lätta upp de underjordiska rummen, vara tidsfördriv och i ett demokratiskt anseende göra konsten tillgänglig för hela befolkningen. Genom intervjuer med tunnelbaneresenärer undersöktes konstens påverkan på tunnelbanans rum och dess resenärer. Studien visar på att konstens funktion och betydelse för resenärerna både är estetisk och rumsskapande, den fungerar identitetsskapande för de olika stationerna såväl som viktig för resenärernas upplevelse av resandet i tunnelbanan, för upplevelsen av rummen och som tidsfördriv i väntan på tågen. Men dess viktigaste funktion är konstens värde i sig, dess estetiska värden och förmåga att kritisera samhällsnormer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)