Nynäshamn Town Hall

University essay from KTH/Arkitektur

Author: Johan Sandgren; [2019]

Keywords: Nynäshamn; town hall;

Abstract: Projektet har som ambition att skapa en modern stadshusbyggnad som möjliggör ökad samverkan mellan kommunen Nynäshamn och dess medborgare. Byggnaden är konstruerad av 30 bågar av betong som spänner upp de två byggnadsvolymerna. Byggnaden möter Stadshusplatsen i nordväst och Floravägen i sydöst. Den böjda formen skapar öppningar på platsen som underlättar för fotgängare att fritt röra sig mellan och genom byggnaden och därigenom förbinda Stadshusplatsen och Floravägen. Fasaden är täckt av glas för att skapa synlighet för medborgarna att se in på den kommunala administrationens dagliga verksamhet. Fasadelementen mellan de bärande bågarna är vinklade och roterade i förhållande till varandra. Taket är även utformat av vinklade rektanglar. Byggnaden är utformad för att uppfylla de programspecifika kraven med möjlighet till att hantera förändrade krav genom sin öppna struktur.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)