Granulosacelltumörer och dess endokrina påverkan på ston

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: 2,5% av alla tumörsjukdomar som drabbar ston är granulosacelltumörer eller granulosa-thecacelltumörer. Tumörerna är hormonproducerande och påverkar även hormonutsöndringen i andra endokrina organ. Med en påverkan på brunstcykeln och temperament hos hästen kan de utgöra ett stort problem för hästägaren och hästarna inkommer ofta till klinikerna med just dessa problem. Det är först då som tumören upptäcks. En ökad utsöndring av inhibin påverkar FSH produktionen som sjunker under normalt. Den äggstock som ej är tumörpåverkad blir då atrofisk och ingen follikelutveckling sker. En minskad FSH produktion påverkar även aromatas-enzymkomplexet i granulosacellerna vilket gör att ingen aktivering av detta sker. Eftersom aromataskomplexet inte aktiveras ses inte en lika stor omvandling av testosteron till östrogen som annars normalt skulle ha setts hos friska hästar. En ökad testosteronproduktion påverkar hästarnas temperament och de blir aggressiva samt svårhanterliga. Efter kirurgisk avlägsning av tumören ses oftast en återgång till normalt beteende och efter en tid ses ofta även normal brunst. Det är viktigt att förstå hur hormon produceras av tumörerna och varför de har stor inverkan på hästarna för att ställa diagnos och inte feltolka symptom.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)