PICASSO UNDER INVESTIGATION Condition Assessment of the Acrobat Family by Pablo Picass

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Abstract: Uppsats för avläggande av filosofie Kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2017, 15 hpGrundnivå2017:21

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)