Positioning of online betting services : A case study of finding the gap between companies’ view versus customers’ view

University essay from KTH/Industriell marknadsföring

Abstract:

Under det senaste decenniet har informationsteknologin utvecklats explosionartat. Införandet av smartphones och surfplattor som alltid är anslutna till Internet har förändrat vårt sätt att "konsumera" den. Allt detta ledde till digitaliseringen av betting tjänster och flytten till Internet. I deras tidiga dagar hade online betting tjänster ett lätt jobb att göra när det gällde positionering, de behövde bara finns på Internet och det var det som lockade kunder. Men tiderna har förändrats och online betting tjänster står inför nya utmaningar. De måste hitta en tydlig positionering och ha en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter, men det är inte en lätt uppgift. Därför koncentrerade sig denna studie på en utredning av positioneringen för dessa tjänster.

Fallstudietillvägagångssätt valdes för detta examensarbete och det undersökta företaget var Betsson Group, som är ett av de större företagen med många varumärken i sin portfölj. Forskningen är begränsad till deras tre mest populära varumärken: Betsson, Betsafe och NordicBet med undantag för text mining där Bet365 (en konkurrent) också analyserades. Empirisk data som samlades in under denna studie kom från intervjuer på fallstudieföretaget,frågeformulär besvarat av kunder och genom text mining av online betting tjänsters omdömen.

Studien resulterade i att hitta gapet mellan positioneringen av företaget, kunderna och online recensenterna. Kundernas vy och recensenters vy överrensstämmer ganska bra, men  öretagets uppfattning är helt avvikand. När kunderna väljer online betting tjänst bryr de sig mest om bästa odds, bonusar och mängden av betts, där å andra sidan företag placerar sig på ett statiskt sätt med målgrupper: folklig, nerdy och lyxig. Kunderna tenderar att inte bry sig om varumärkespositioneringen och driver företag in i ett priskrig, men samtidigt måste de känna igen varumärket för att lita på det med sina pengar.

Studien bidrar till att förstå kunders vy när de väljer en online betting tjänst och denna  spekt kan generaliseras för hela online bettingindustrin. Dessutom kan en del av teorierna appliceras på andra online tjänster där bästa pris söks.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)