Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. En sjukdom som har upptäckts vara mycket vanlig på kaninhonor över fyra års ålder är livmodercancer. Kaniner över två år löper också risk att utveckla andra livmodersjukdomar såsom inflammationer. Därför rekommenderas kastrering av kaniner som inte ska gå i avel, i förebyggande syfte. Det ger även andra fördelar att kastrera sin kaninhona som att undvika oönskade beteenden och skendräktighet som kan vara stressande för kaninen. Kaninen är ett bytesdjur som är känsligt för stress och den visar ogärna tecken på smärta och/eller skada, utan snarare tvärtom, den är duktig på att dölja det. Detta gör det svårt för djurägare att upptäcka skada/sjukdom i tid om hen inte känner sin kanin väldigt bra. I denna litteraturstudie beskrivs sjukdomen livmodercancer, med främst fokus på adenokarcinom som är en mycket invasiv sorts cancertumör och den vanligaste formen av livmodercancer på kanin. Detta arbete syftar även till att beskriva diagnos, behandling och profylax av sjukdomen. Livmodercancer kan vanligen diagnosticeras efter palpation av buken tillsammans med röntgen och/eller ultraljudsundersökning. Adenokarcinom sprider sig mycket snabbt till andra organ i kroppen, ofta till lungorna, hjärtat och levern. Därför kan det vara bra, för djurägare som väljer att inte kastrera sin honkanin, att ta in den till veterinär för regelbunden undersökning, så att en eventuell tumör kan hittas i tid. Behandlingen som görs, liksom profylax av livmodercancer hos kanin är borttagning av livmoder och äggstockar. Detta ska då göras innan tumören metastaserat, vilket som tidigare nämt kan vara svårt att veta för en djurägare, -hur långt sjukdomen har gått. En annan behandlingsmetod som diskuteras i arbetet är hormoner, men det är oklart huruvida de har effekt och i så fall vilken. Som veterinär är det bra att känna till hur vanligt livmodercancer är på kanin för att kunna ha det i åtanke vid vård av okastrerade kaninhonor. Det är även viktigt att som veterinär kunna ge bra råd som bidrar till bättre hälsa hos kaninen. Vad gäller produktionskaniner så görs inte någon behandling av livmodercancer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)