Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Author: Hanna Peinert; [2018]

Keywords: ljus; rum; stad; stråk; perception;

Abstract: Målet med kandidatuppsatsen var att skapa en ökad förståelse för hur den visuella upplevelsen av en plats påverkas av sättet den är belyst. Detta gjordes genom att undersöka hur ljusdesign kan användas för att förändra den visuella upplevelsen av ett stadsstråk i Uppsala, Vretgränd. Vretgränd ligger i centrala Uppsala och är den mest direkta vägen in till Uppsala centrum från Centralpassagen och Resecentrum för cyklister och fotgängare. I den här kandidatuppsatsen undersöktes den sektion av gatan som ligger mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. Frågeställningen undersöktes genom en gestaltning, som baserades på en förstudie. I förstudien undersöks först om, och i så fall hur, det är möjligt att förändra upplevelsen av en plats genom att förändra sättet det är belyst. Därefter undersöks hur olika aspekter av ljus, såsom ljusfärg och skugga, påverkar upplevelsen av platsen. Andra saker som togs upp i förstudien var belysning av vegetation, vad som påverkar upplevelsen av trygghet och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid en ljusgestaltning av stråk som Vretgränd. Baserat på förstudien och en analys av platsen problem, kvalitéer och nuvarande belysning togs ett antal programpunkter fram, samt principskisser för en möjlig ljusgestaltning. Slutsatsen av analysen är att Vretgränd upplevs som mörk och otydlig. Gestaltningen har syftat till att med ljusdesign förtydliga att Vretgränd är ett viktigt stråk i Uppsala. Detta gjordes genom att skapa en ljusgestaltning i en mänsklig skala som förtydligar stråkets rum och skapar en tydlig rörelseriktning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)