Immobilisering av häst : komplikationer och förebyggande omvårdnadsåtgärder

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Immobilisering av en skadad häst kan ibland vara nödvändigt, för att ge läkning och tillfrisknande så goda förutsättningar som möjligt. Med immobilisering tillkommer dock risken för komplikationer. Syftet med den här studien är att belysa de komplikationer som kan uppstå på grund av immobilisering och utreda om det finns några metoder för att förebygga dessa. Studien genomfördes i två delar, en retrospektiv journalstudie och en litteraturstudie. I journalstudien användes 12 journaler där hästarna stått immobiliserade med hängmatta, hängmatta och bandage eller ett högt Robert-Jones bandage. Elva av 12 hästar fick en komplikation som kunde kopplas till immobiliseringen. Åtta av 12 (67 %) av hästarna fick en komplikation inom de tre första dagarna av immobiliseringen. Litteraturstudien visade på att det finns fler komplikationer som kan drabba en immobiliserad häst än vad som framgick i journalstudien. I litteraturen finns även fler förslag på förebyggande omvårdnadsåtgärder som kan vidtas. Däribland finns massage, musik och speglar som kan sänka stressnivån. De slutsatser som dras i den här studien är att de flesta hästar som står immobiliserade i minst sju dagar drabbas av någon form av komplikation och att det finns förebyggande omvårdnadsåtgärder som kan förbättra chanserna för en oproblematisk immobilisering. Men ett flertal av dessa kan vara svåra att implementera då utrymmet som hästen har tillgång till under immobiliseringen är mycket begränsat. För att kunna dra några fortsatta slutsatser om hur olika förebyggande omvårdnadsåtgärder fungerar, när de appliceras på en häst under immobilisering, behövs mer djupgående forskning på området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)