Television Format – Enjoy the comfort off copyright or is there a new direction for tv-protection? The IP-system from WIPO in regards to the articles in the UNHR

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Uppsatsen utgår det nya formen av tv skapande. Tv-format. Tv-format är TV-program som blandar verklighet och fiction. Kända program är Robinson, American Idol eller Let’s Dance. Den stora skillnaden mellan de här serierna och en serie som Desperate Housewives , är att den senare är helt uppdiktad och baserat på ett manuskript. Oftast är TV-formatet baserat på en idé som är i bästa fall nedskrivet. I nuläget finns där ingen riktigt lagstiftning som täcker in en idébaserad TV-show och många är de som tycker att tiden är inne för en mer heltäckande reglering. Två anledningar för det är den snabba spridning och lättheten att kopiera de här showerna, och den andra är förstås hur mycket pengar som finns i de här showerna. De två normgivande källorna är WIPO, på internationell nivå som skapat regelverk för immaterialrätt och den andra är den nationella praxisen. Nationell lag har valt att stå utanför frågan om TV-format utan domstolarna har fått tagit den stora delen för att besluta om hur TV-format ska skyddas. Det börjar gå i riktning för ett högre skydd. Problemet är att upphovsrätt, nationellt som internationellt bygger på att skydda materiella ting och inte endast idéer. Ett program som är bara är idébaserat löper alltså risken att bli kopierat och utan kompensering. Produktionsbolagen har nu börjat använda sig av produktionsbiblar, där hela processen är noggrant nedskriven. Men den är i sig inte tillräcklig. Diskussionen att skydda formaten ligger främst på WIPOs bord. Nu har WIPO dock mött på motstånd från UN, som tycker att WIPO generellt tagit för stora svängar när det gäller tolkningen av immateriella rättigheter i förhållande till de Mänskliga Rättigheterna. Konflikten mellan dessa två stora institutioner äventyrar hela processen för att skydda TV-format och den stora frågan hur man ska skydda tv-formaten med respekt för Mänskliga Rättigheter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)