Miljömärkta skor-en studie i hur NilsonGroups kunder förhåller sig till det

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: Försäljningen av skor ökar stadigt år för år och skobranschen är idag en av de mest globaliserade industrierna. Miljöhänsyn och miljömärkningar har blivit mer och mer viktigt när det kommer till kläder. Men utbudet av miljömärkta skor är bristfälligt och skoindustrin har inte blivit lika hårt kritiserad och granskad som textilindustrin.Det största svenska skoföretaget är NilsonGroup med sammanlagt 276 butiker i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Naturskyddsföreningen hoppas NilsonGroup på att kunna utveckla en Bra Miljövalmärkning för skor som kommer vara ett mellanting mellan den miljömärkning som finns för skor idag och de lagkrav som finns, så att de ska kunna märka några av de skor som de producerar själva med miljömärkningen.Företaget har en strävan efter att börja sälja miljömärkta skor men frågan är hur intresserade deras kunder är av att de börjar göra det. Syftet med studien är att ta reda på om det finns ett intresse hos företaget NilsonGroups befintliga kunder för att en miljömärkning för skor utvecklas.Undersökningen är baserad på intervjuer med NilsonGroups befintliga kunder. Studien är av kvalitativ metod då syftet är att skapa en större förståelse för hur företagets kunder resonerar och tänker. För att förstå problemet används bakgrundsinformation som syftar till att beskriva skoindustrin och miljömärkningar. I kapitlet som behandlar tidigare forskning används forskning om miljömärkta kläder, modeller om konsumentbeteende samt forskning om vilka fördelar företagen tilldelas genom att arbeta med miljöarbeten.Resultatet av undersökningen visar på att NilsonGroups kunder tycks vara intresserade av att köpa miljömärkta skor om de skorna är av samma standard som de skor konsumenterna brukar köpa. Konsumenterna är positiva till att betala lite mer för en sko som är miljömärkt och majoriteten av NilsonGroups kunder har en positiv inställning till att de ska utveckla en miljömärkning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Genom att börja sälja miljömärkta skor skulle många konsumenters attityd till företaget förändras, då de skulle börja se företaget som ett mer engagerat och miljömedvetet företag. Konsumenterna har idag lite kunskap om skoproduktionen och om hur den påverkar miljön. Många känner inte till att det finns miljömärkta skor och det är en svag efterfrågan på dem från kunderna. De flesta tror att om de visste mer om skoproduktionen skulle de troligen tycka att det var viktigare med miljömärkta skor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)