Västerskog & Bulltoftaparken : jämförelse av naturlik förvaltning i praktiken

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Author: Nicholas Wiklöf; [2023]

Keywords: skötsel; Gestaltning; Förvaltning;

Abstract: Denna uppsats jämför skötsel och utgifter mellan Alnarps Västerskog och Bulltoftaparken. Båda parker har liknande mål och ambitioner i deras strategier för deras skötsel. Västerskog med enbart en anställd är mindre effektiv och dyrare än Bulltoftaparken vad gäller skötsel per m2, men lyckas ge ett starkare uttryck genom dess gestaltning och design. Västerskogsmetoden hade kunnat tillämpas i ett kommunalt perspektiv med några anpassningar, vilket hade lett till en stor effekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)