Att använda häst i arbetet med boskap

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Andelen lantbruk med inriktning på stora betesdjur ökar i Sverige. För att effektivt kunna hantera dessa djur bör de metoder som används ses över. Det här arbetet är gjort i ett försök att utreda om hästen kan spela en viktig roll i arbetet tillsammans med nötkreatur. För att ta reda på det har jag intervjuat en del olika aktiva inom sektorerna lantbruk och häst samt tagit del av befintlig litteratur som rör hur man hanterar djur på ett säkert sätt samt olycksstatistik. Intervjupersonerna kom ifrån södra Sverige och gårdsbesöken genomfördes i Skåne. Resultatet visar att det kan finnas gårdar där det är lämpligt att använda sig av häst i arbetet. Där tas även upp kostnaden för att hålla med häst och vad en prissättning för häst och ryttare kan uppskattas till. Prissättningen varierar beroende på vilken typ av arbete som ska utföras, hur regelbundet återkommande arbetet är samt hur akut arbetet behöver utföras. Det är en liten bransch men behovet finns och det ger en möjlighet för nya hästföretagare att växa fram.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)