Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Förstöringen av odlingsbar mark orsakas till stor del av jordbruket och är ett hot mot matproduktionen och matsäkerheten. Odlingsbara arealen minskar samtidigt som efterfrågan på mat ökar. För att möta detta behöver odlingssystemens produktivitet öka utan fortsatt markförstöring. Målet med denna litteraturstudie är att undersöka hur humussyror som är en del av organiskt material kan appliceras för att öka odlingssystemets produktivitet på ett ekologiskt hållbart sätt. Litteraturstudien fann att humussyrorna ökar växtens upptag av makro och mikronäringsämnen genom att öka den aktiva transporten genom plasma membranet, detta leder till att en mindre mängd gödsel kan användas till samma avkastning. Humussyrorna visade även en ökad tillväxt av sidorötter. Den ökade rottillväxten har betydelse för växtens vatten och näringsupptag men bidrar även till en större area för fördelaktiga mikroorganismer att leva på. Dessa bidrar till en assimilering av näring och en ökad produktion av organiska syror och växthormoner som främjar växtens tillväxt och tolerans till biotisk och abiotisk stress. Humussyror kan öka odlingssystemens produktivitet genom att effektivisera växten och minska behovet av gödsel, vatten och växtskyddsmedel.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)