Lokala livsmedelssystem : en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Mycket av jordens naturresurser går åt till att producera våra livsmedel. För att kunna förstå och påverka våra livsmedelsval krävs kunskaper om hur de har producerats, dess ursprung och dess effekter på olika aspekter av samhället. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkat de lokala livsmedelssystemen och hur de påverkar samhället. Den är en litteraturstudie om återlokalisering av vårt livsmedelssystem. För att sätta informationen i en tydligare och större kontext är en del av uppsatsresultaten en redovisning av definitioner av lokala livsmedelssystem, dess försäljningskanaler och en redovisning av effekterna av industrialisering och globalisering av livsmedelssystemet. Resultaten visar att det finns många empiriska studier som visar på olika ekonomiska och sociala fördelar med en återlokalisering av lokala livsmedel i ett samhälle. Däremot saknas vetenskapliga bevis för att en sådan utveckling skulle innebära en positiv miljömässig påverkan. En del påstår att en sådan alternativ utveckling skulle reducera de negativa miljöeffekterna som det regerande livsmedelssystemet har resultat i, men studier är inte eniga om att dra en definitiv slutsats om detta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)