MiFID II – Är en lägre gräns för minsta möjliga prisförändring likviditetsförhöjande?

University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Abstract: Studiens syfte är att utreda huruvida likviditeten som helhet förbättrats till följd av införandet av MiFID II och dess medföljande förändring av tick-sizen på Nasdaq Nordics svenska huvudlistor. Studien genomförs på ett slumpmässigt urval bestående av 20 aktier från vardera tre huvudlistor med hjälp av historisk transaktions- och volymdata. För att testa för eventuella skillnader mellan perioderna appliceras T-test och Wilcoxons teckenrangtest och ett krav om signifikans från båda ställs i enlighet med tidigare studier. Sammantaget finner studien att merparten av de noterade aktiernas likviditet förblir oförändrad efter införlivandet av direktivet. Dock påvisar studien att till följd av en stigande spread för de aktier, vilka är absolut kraftigast omsatta samtidigt som orderbokens djup förblivit oförändrat, får en försämrad likviditet som helhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)