Agroinfiltration och transient uttryck av CRISPR/Cas9 : en förberedande studie på Nicotiana benthamiana och potatis (Solanum tuberosum L.)

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Den senast utvecklade tekniken för riktade förändringar av genom in-vivo är baserad på CRISPR/Cas-systemet för vilket förutsättningarna i Nicotiana benthamiana och potatis, Solanum tuberosum, här undersöktes. För att föra in genkonstruktioner i växterna användes Agrobacterium tumefaciens som via vakuum kommer i kontakt med de inre delarna av bladen varefter de gener som finns på en binär vektor uttrycks transient. Först undersöktes de optimala parametrarna för erhållandet av ett högt transient uttryck med hjälp av ett grönt fluorescerande protein, GFP. Dessa parametrar användes sedan för att infiltrera en CRISPR/Cas-konstruktion som designats för att introducera mutationer genom att klyva ett exon i genen för granulbundet stärkelsesyntas, GBSS. Det visade sig under första delen av arbetet att det ej gick att erhålla transient uttryck i potatis med denna metod. Därför infiltrerades endast N. benthamiana med CRISPR/Cas-konstruktionen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)