Approaches to vehicle modularization : - An industrial product architecture analysis

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract: Detta M.Sc. examensarbete innehåller resultatet från ett projekt som utförs i samarbete med Scania CV AB i Södertälje. Projektet är inriktat på arkitekturanalyser där olika modulariseringsmetoder tillämpas på ett komplext system. Scania har en känd och framgångsrik historia inom modularisering, som anses spelat en viktig roll för att bli ett av världens ledande företag idag. Därför ville produktbeskrivningsmetodavdelningen på Scania undersöka ett motordelsystem för att få en bättre förståelse för sin nuvarande arkitektur. För detta ändamål har lämpliga modulariseringsmetoder använts.Systemet Extreme High-Pressure Injection (XPI) valdes av författaren för undersökning och modulariserades med två olika metoder: Heuristisk metoden och DSM (Design Structure Matrix) –metoden, med hjälp av IGTA ++ klustringsalgoritmen. De resulterande klustren från bådametoderna analyserades och jämfördes med de från den nuvarande arkitekturen. Baserat på dessaanalyser föreslogs en modulär arkitektur slutligen av författaren.Avhandlingen identifierar de arkitektoniska skillnaderna efter tillämpning av modulariseringsmetoderna och belyser de möjliga faktorer som kan påverka analysresultaten. Den avslöjar också att DSM-analyserna visar de mest liknande klusterförslagen med den nuvarande arkitekturen. Utvecklingen av systemkonfigurationen undersöks också genom att använda den tidigare versionen som referens. Ett annat syfte med uppsatsen är att svara på frågan om systemets flexibilitet när det gäller teknikskifte.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)