Using BLE mesh network for indoor tracking

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Internet of Things ger människor möjligheter att genom tjänster dra nytta av sensorer och andra enheter som tillsammans skapar ett brett utbud av lösningar som smart hem, smart transport, äldreomsorg och mycket mer. Den senaste innovationen av Bluetooth SIG är Bluetooth mesh topologi som tillåter att ansluta trådlösa enheter i ett många till många förhållanden. I denna avhandling utvecklade vi ett inomhusspårningssystem baserat på Bluetooth Low Energy teknik och mesh topologi för att undersöka de potentiella fördelar som Bluetooth Low Energy nätverk har att erbjuda för inomhusspårningssystemet. Systemet är utvecklat för att spåra Bluetooth beacon i en inomhus kontorsmiljö. Received Signal Strength används för att beräkna avståndet till beacon, medan positionen av beacon beräknas med Extended Min-Max och Trilateration algoritmer. Beräkningar utförs på servern. Resultaten analyseras genom jämförelse av Root Mean Square Error av båda algoritmerna. I denna avhandling utvärderas inomhusspårning som en del av ett uppdrag som ges av u-blox.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)