The Radicalization of Chechnya: a case study of the spread of radical Islam in Chechnya

University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Abstract: Wahhabismen och andra radikala former av Islam var okända i Tjetjenien före 1990-talet. Men under de två konflikterna mellan Ryssland och Tjetjenien 1994 till 1996 och 1999 till i dag så har Wahhabismen alltmer spridit sig bland Tjetjenierna. Trots att Wahhabismen inte är så utbredd i Tjetjenien som de flesta tror är Wahhabi-inspirerad terrorism nu ett allt vanligare inslag i den Rysk-Tjentjenska konflikten. Den här uppsatsen undersöker anledningarna till spridningen av radikala Islam i Tjetjenien. Syftet är att presentera en omfattande bild av alla anledningarna till spridningen av Wahhabi Islam i Tjetjenien. Den här uppsatsen är formulerade som en teorikritisk fallstudie som analyserar Samuel Huntingtons teori om kampen mellan civilisationerna och Anatol Lievens teori om sambandet mellan religion och nationalism. Undersökningen visar att ingen av teorierna ensam kan förklara spridningen av Wahhabi Islam i Tjetjenien, som endast kan förklaras av ett antal olika anledningar. Den här uppsatsen har funnit sex anledningar till spridningen av Wahhabismen i Tjetjenien, nämligen frånvaron av en central Islamisk stat, konfliktens längt och brutalitet, utländska inflytande, påtvingade konverteringar, den demografiska explosionen i Tjetjenien under 1980-talet, och förlusten av många anförvanter i det långa kriget.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)