Managing complex product development projects : An analytical framework for complex product development

University essay from KTH/Industriell Management

Abstract:

Under de senaste åren har produkterna blivit mer invecklade beträffande anslutningen, prestanda och funktionalitet. Därför är syftet av denna studie att undersöka hur komplexa system utvecklas och leds genom att genomföra fallstudie på olika svenska företag som utvecklar mekatroniska och cyber-fysiska system.

Resultatet av denna studie har lett till identifieringen av många utmaningar som de undersökta företagen har och som i sin tur har lett till framställningen av ett analytiskt ramverk som diskuterar hur och vad man bör göra för att utveckla komplexa produkter på ett effektivt sätt, så att onödig komplexitet i produktutvecklingen kan reduceras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)