Image processing with interacting interface for surveillance

University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Spicio är ett övervakningssystem som innehåller en algoritm utvecklad för att jämföra två bilder för att uppfatta förändring i scenen. En webbklient för att användaren ska kunna kontrollera systemet på annan ort, interagera med de detekterade bilderna på olika sätt och se livestream från de kopplade kamerorna. Systemet är utvecklat för att kunna fungera i olika scener med olika förhållanden. Genom att välja en känslighetsparameter kollar systemet om detektionen utifrån storleken på förändringen är stor nog att rapportera. Systemet är även utvecklat genom en rad olika funktioner att stå emot regn och snö, genom att tröskla bort små objekt och förändringar. Användaren får feedback ifrån systemet som skickar mail vid varje detektion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)