A COMPARATIVE STUDY ON HOW THE WORLD WILDLIFE FUND ADAPTED ITS 2014 ENVIRONMENTAL COMMUNICATION CAMPAIGN EARTH HOUR IN SWEDEN AND TURKEY

University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Abstract: Klimatförändringar är ett allvarligt problem som hotar vår planet och alla dess invånare.Världsnaturfonden (World Wildlife Fund) arbetar för att minimera och förhindra de skrämmandekonsekvenser som vi oundvikligen kommer att möta om vi fortsätter att leva och konsumera som vi gör.Earth Hour-kampanjen är deras viktigaste kampanj som stöder den gröna rörelsen mot klimatförändringar.Earth Hour blev en succé från dag ett i 2007 i Sydney och spred sig snabbt över hela världen och blev englobalt känd händelse. Earth Hour lyckades skapa medvetenhet och föra allmänhetens uppmärksamhet tillämnet. Klimatförändringen fick stort nyhetsvärde i massmedia och genom sociala medier blev den större.Att använda kändisar var ett bra sätt att öka medvetenheten och sprida WWFs budskap som tex. i Turkiet.Sverige gick en annan väg för att ta itu med det globala uppvärmning problemet de kontaktade politikernadirekt. Earth Hour 2014 kommunikationskampanj analyserades och jämfördes genom intervjuer medrepresentanter för WWF i Sverige och Turkiet. Jag strävar efter att göra en djupare analys på likheter ochskillnader mellan dem. Det är intressant att se hur en global organisation genomför sinkommunikationskampanj "Earth Hour" annorlunda i två kulturellt separata länder för att ta itu medsamma problem.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)