ENTREPRENEURIAL VENTURE FAILURE EXPERIENCES : AN ANALYSIS INTO CAUSES, COSTS, ANDOUTCOMES OF VENTURE FAILURE

University essay from KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

Abstract: Forskning om entreprenörskap fokuserar på framgång som ignorerar den höga felfrekvensen av Nya företag. Många nya företag misslyckas så hur entreprenörer hantera det när deras företag misslyckas? Framgångsrika entreprenörer prisar fördelarna med misslyckande som en värdefull lärare. Resultatet av misslyckande regelbundet fylld med ekonomiska, sociala, psykologiska och fysiska hälsoproblem. Syftet med denna forskning är att bedöma företagets misslyckande upplevelser för företagare, från det ögonblick resultatet genom att  återhämtningen för att hantera företagande fel och avsluta för påverkan av den slutna företag.  I denna forskning aspekter av livet som påverka av entreprenörs fel undersöka ekonomiskt, socialt och psykologiskt att belysa faktorer som kan påverka mängden av kostnaderna för ett misslyckande. Därefter beskriver forskningen hur entreprenörer lära av misslyckanden. Den presenterar på resultaten av företagets misslyckande, inklusive hantera fel och återhämtning tillsammans med kognitiva och beteendemässiga utfall.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)