An evaluation of a slot systems efficiency gains in BillerudKorsnäs

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Abstract:

Till pappers- och massaföretaget BillerudKorsnäs anläggning i Frövi ankom under 2014 totalt 4773 lastbilar som lastade ca 47145 ton Cartonboard-order. Det här examensarbetet har studerat hur ankomstmönstret för dessa bilar såg ut under 2014. Upptäckten blev att bilarnas godtyckliga ankomster under dagen ger ett ojämnt utnyttjande av utlastningens kapacitet och en ohållbar arbetssituation för de anställda. Syftet med examensarbetet är att jämna ut ankomstmönstret av bilar som ska lasta pallar vid anläggningen i Frövi för att möjliggöra för BillerudKorsnäs att lättare hantera framtida volymer och se till att order kommer till kund i tid. Examensarbetet har genom både kvalitativa och kvantitativa metoder analyserat en ev. implementering av slottider. Slutsatsen är att slottider har en utjämnande effekt på belastningen och utnyttjandegraden på utlastningen. Rekommendationen till BillerudKorsnäs är att införa slottider om fyra timmar och vinsterna i detta är flera.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)