Soja eller inhemskt proteinfoder till mjölkkor?

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Svenska mjölkkor utfodras med proteinfodermedel där en del ofta består av importerat sojamjöl från Brasilien. Sojamjöl är den fraktion av sojabönan som blir kvar sedan oljan extraherats. Sojamjöl är rikt på råprotein och genom ytterligare behandling ökar proteinets våmstabilitet vilket leder till mer aminosyror absorberade i kons tunntarm. Produktionen av brasiliansk soja sker i viss utsträckning på ett tvivelaktigt sätt där regnskogen skövlas, biologisk mångfald går förlorad och invånarna påverkas negativt i och med föroreningar från bekämpningsmedel. Svensk mjölkproduktion har istället för soja möjligheten att utfodra mjölkkorna med inhemska proteinfodermedel, till exempel raps, ärtor, åkerbönor eller biprodukter från öl- och etanolframställning, som drav och drank. De svenska proteinfodermedlen har en lägre råproteinhalt än sojamjöl, men tillsammans kan de ersätta sojan och kan i många fall produceras lokalt. Även de svenska fodermedlen kan behandlas för högre våmstabilitet. Inhemska proteinfodermedel används idag i mjölkkornas foderstater, men odlingen är begränsad på grund av låg efterfrågan och dålig lönsamhet. Om svenska proteinfodermedels positiva sidor skulle bli mer kända samt om efterfrågan och lönsamheten skulle öka kan importen av soja till mjölkkornas foderstater minska. En helsvensk foderstat till mjölkkorna skulle också i slutändan kunna höja produktens status och därigenom ge lantbrukaren en högre lönsamhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)