Design and Development of a Canine behaviour analysis device

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract: Denna uppsats är ett projekt där målet var att utveckla en beta-prototyp för en beteendeanalysanordning för hundar. Enheten använder rörelsespårningssensorer för att analysera och förutsäga dess beteende. Examensarbetet började med att analysera kundsegmentet och definiera designriktningen baserat på den grunden. Detta följdes sedan av konceptutveckling, realisering och utvärdering. Detta inkluderade traditionella designmetoder och designförfaranden där designerna utvärderades och modellerades. Detta var en mycket iterativ designprocess som följdes av Moldflow-analyser. Prototyper gjordes vid KTH: s Prototypcenter, där olika versioner tillverkades i FDM-skrivare och validerades. Beta-prototypen producerades senare med SLA-skrivare och validerades med avseende på vattentäthet. Dropptest simulerades med ANSYS för att bestämma deformationen av enheten när de släpps och resultaten pekar på att enheten med god marginal befinner sig inom acceptabelt deformationsintervall. Moldflowanalyserna belyste aspekter av designen som krävde ytterligare modifieringar för att förbättra produktens tillverkningsbarhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)